top of page

oppskrift: body

Disse oppskriftene er alle design som bygger videre på grunnoppskriften - body. Det er derfor nødvendig av dere følger den grunnoppskriften for å kunne lage disse fire bodyene. Grunnoppskriften finner dere her: 

Uavhengig hvilke størrelse du har strikket til, vil designet på de fire bodyene ovenfor være nogenlunde det samme og er utarbeidet på den måten at det er enkelt å tilpasse. Jeg liker å strikke til premature barn, siden jeg for øyeblikket ikke har bruk for babyklær selv, med unntak av barselgaver. Dette er noe jeg sier noe om i grunnoppskriften, slik at det gir en forståelse av at bodyene er fullt mulig å tilpasse i størrelse. Hvilket garn og pinner du bruker vil også påvirke størrelsen, men det vil ikke påvirke designet eller antall masker. 

Dermed vil "ting man burde ha" og "ting du trenger å kunne", stort sett være det samme om noe annet ikke er skrevet. 

Jeg kommer ikke til å legge ut oppskrift på den hvite bodyen siden denne ble laget av restegarn og dermed ble ikke designet optimalt. 

BODYER 2.jpg
TING MAN BURDE HA:
 • 40 cm rundpinne

 • Tre pinner i samme størrelse som rundpinnen din

 • Knapper

 • Sløyfe

 • Synål

TING DU TRENGER Å KUNNE:

 • Strikke med to forskjellige farger

 • Felle masker

 • Sy 

 • Lage tvinnet trå

BLEIE.jpg

bleie

 • Strikk til den lengden du ønsker at stripene skal begynne. 

 • Strikk 2 rader med vrange masker.

 • Strikk 2 rader med rette masker.

 • Bytt til hvit (eller en annen farge) og strikk 1 rad vrange masker.

 • Bytt tilbake til blå og strikk 2 rader rette masker.

 • Strikk 2 rader med vrange masker.

 • Strikk 2 rader med rette masker.

 • Bytt til hvit (igjen) og strikk 1 rad med vrange masker.

 • Bytt tilbake til blå og strikk 2 rader med rette masker.

 • Strikk 2 rader med vrange masker.

 • Strikk videre med rette masker til du har ønsket lengde på bleien.

 • Bytt deretter til hvit og strikk 5 rader med 2 rette og 2 vrange masker. 

 • På den sjette raden skal du legge inn ett knapphull mellom hver av de 2 rette maskene. 

 • På den sjuende raden skal du strikke maskene sammen igjen, slik at du ender opp med samme mønster (2 rette og 2 vrange masker). Du kan gjøre dette ved å strikke den første rette masken sammen med den rette masken du lagde fra knapphullet også strikke den tredje rette masken vanlig. Eller strikke den første rette masken vanlig for så å strikke den rette masken fra knapphullet sammen med den tredje rette masken. 

 • Strikk deretter de 2 neste radene på samme måte som mønsteret ovenfor: 2 rette og 2 vrange masker. 

 • Fell av maskene.

 • Tvinn deretter en tråd som du trekker gjennom alle knapphullene. 

BODY_edited.jpg

lilla body

 • Strikk til den lengden du ønsker at stripene skal begynne. 

 • Strikk 3 rader med rette rosa masker (eventuelt en annen farge).

 • Strikk 2 rader med rette hvite masker (eventuelt en annen farge).

 • Strikk 1 rad med rette lilla masker.

 • Følg deretter mønsteret nedenfor rundt hele bodyen. De blågrønne er rette masker og de oransje er vrange masker. Om du har valgt en større størrelse og har flere masker på rundpinnen, er det viktig at du tilpasser mønsteret. Dette kan gjøres på flere måter og vil avhenge hvor mange "ekstra" masker du har lagt til. Om du bare har lagt til noen få ekstra masker, kan disse strikkes som rette masker i sidene slik at antall masker i selve mønsteret blir det samme. Om du derimot har en god del ekstra masker, kan du legge til masker i hjertene, slik at de blir større. Tell derfor antall masker du har og regn om dette vil gå opp med mønsteret nedenfor og tilpass mønsteret til størrelsen på bodyen. ​Dette mønsteret er beregnet for/designet med 120 masker som et resultat av grunnoppskriften. 

Skjermbilde 2019-04-13 kl. 10.48.42.png
 • Strikk deretter 1 rad med rette lilla masker. 

 • Strikk 2 rader med hvite rette masker.

 • Strikk 3 rader med rosa rette masker. 

 • Strikk så 2 rette rader med lilla masker, eventuelt lenger om du ønsker dette. 

 • Så strikker du halvparten av maskene inn på en pinne (forsiden) og andre halvpart inn på en annen pinne (baksiden). Dette blir forsiden og baksiden av overdelen på bodyen. 

FORSIDEN:
 • Fjern 1 maske på hver side av pinnen, altså 2 masker fjernes på hver rad, til du har 30 masker igjen. Følg illustrasjonene under.

Skjermbilde 2019-01-30 kl. 22.54.25.png
Skjermbilde 2019-04-13 kl. 11.14.52.png
 • Når du har 30 masker igjen, så feller du av maskene. 

 • Sy på to knapper på hver av sidene. 

BAKSIDEN:
 • Gjør som du gjorde på forsiden: Fjern 1 maske på hver side av pinnen, altså 2 masker fjernes på hver rad, til du har 30 masker igjen. 

 • Når du har igjen 30 masker så gjør du følgende: Strikk de 6 første - Fell de neste 18 - Strikk de 6 siste. Da vil du ha 6 masker på hver side som skal strikkes rett  helt til du har ønsket lengde på stroppene. 

 • Når du har strikket til ønsket lengde på stroppene, lager du knapphull i midten, altså: Strikk 3 masker - Lag knapphull - Strikk 3 masker. 

 • Deretter strikker du tuppen ved å felle over maskene. Se video "Fjerne masker" ovenfor om du er usikker på hvordan dette gjøres. 

Skjermbilde 2019-04-13 kl. 11.43.14.png
 • Blågrønne er rette masker

 • Gul er knapphull 

 • Rosa er fjerne masker og retningen maskene skal fjernes. 

BILDE AV BODY.jpg

sløyfe body

 • Strikk til du har ønsket lengde og ønsker ar sløyfen skal være. 

 • Strikk så 5 rader med 2 rette og 2 vrange masker. 

 • På den sjette raden skal du legge inn ett knapphull mellom hver av de 2 rette maskene. Det kan være lurt å unngå å lage knapphull på de 10 midterste maskene foran for å lage plass til selve sløyfen. 

 • På den sjuende raden skal du strikke maskene sammen igjen, slik at du ender opp med samme mønster (2 rette og 2 vrange masker). Du kan gjøre dette ved å strikke den første rette masken sammen med den rette masken du lagde fra knapphullet også strikke den tredje rette masken vanlig. Eller strikke den første rette masken vanlig for så å strikke den rette masken fra knapphullet sammen med den tredje rette masken. 

 • Strikk deretter de 2 neste radene på samme måte som mønsteret ovenfor: 2 rette og 2 vrange masker. 

 • Sløyfen kan tres igjennom hullene, men det lønner seg å vente med dette til hele arbeidet er ferdig. 

 • Så skal du begynne å felle av maskene. Ut i fra hvor man har begynte å strikke rundene/radene på arbeidet vil rekkefølgen på hvordan man skal strikke hva variere. Dermed synes jeg det er bedre å gi antall masker hver enkelt del skal ha, slik at dette kan strikkes uavhengig rekkefølge. Størrelse/antall masker du har valg vil også medføre enkel tilpasning. Dette mønsteret er beregnet for/designet med 120 masker som et resultat av grunnoppskriften

  • FORSIDEN (60 masker): Fell 5 masker - Strikk 50 masker (7 vrange - 36 rette - 7 vrange) - Fell 5 masker

  • BAKSIDEN: Fell 18 masker - Strikk 7 vrange masker - Fell 10 masker - Strikk 7 vrange masker - Fell 18 masker

IMG_0823.JPG
IMG_0820.JPG
FORSIDEN:
 • Strikk de 50 maskene med mønster 7 vrange - 36 rette - 7 vrange til ønsket lengde.

 • Strikk deretter 4 rader vrange. 

 • På femte rad skal du strikke inn 2 knapphull på hver side av fronten. Strikk dermed 3 vrange masker - Lag et vrangt knapphull - strikk vrange masker til har igjen 3 masker - Lag et vrangt knapphull - Strikk de 3 siste maskene vrangt. 

 • Strikk de to neste radene med vrange masker. 

 • Fell av. 

BAKSIDEN:
 • Strikk de to stroppene med vrange masker til ønsket lengde. Husk at de må strikkes litt lengre siden de skal danne et kryss. 

 • Når du har oppnådd ønsket lengde, feller du av maskene. 

 • Sy på en knapp på hver stropp. denne strikkes på den midterste masken. 

bottom of page